För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Östergötland

Rött räddningspaket skulle ge östgötavården 360 miljoner extra!

Kritiken mot högerregeringen var hård när Vänsterpartiet presenterade sitt förslag till vårbudget under tisdagen. Trots att sjukvården saknar miljarder så väljer regeringen att inte göra någonting. Vänsterpartiet föreslår därför ett räddningspaket för sjukvården.

– Hjärtsjuka patienter vårdas i korridorerna. Sjukhus delar ut grytlock som ska användas som larm, till patienter. I det läget gör regeringen ingenting. Kristersson och Åkesson borde skämmas, sa Nooshi Dadgostar när partiets budget presenterades i riksdagen.

Vänsterpartiets förslag innebär ett tillskott på 8 miljarder till regionerna. För Region Östergötland innebär det 360 miljoner extra redan i år. Det är något som Vänsterpartiets regionstyrelseledamot Jessica Eek  menar skulle gjort en enormt stor skillnad då ekonomin beräknas gå med stora underskott under året. 

– Vår ekonomi är hårt ansträngd i regionen. Utan statliga medel så kommer det bli svårt att lösa den här krisen utan att höja skatten. Om sjukvården ska fungera krävs det mer resurser och här visar SD och högerregeringen att de prioriterar skattesänkningar för de rika före en fungerande sjukvård, säger Jessica.

Vänsterpartiets Jessica Eek är inte bara ledamot i regionsstyrelsen hon är utbildad specialistsjuksköterska också.

Ali Esbati, som är Vänsterpartiets ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, medverkade också när vänsterns vårdbudget presenterades. Han menar att det är viktigt att regeringen redan innan sommaren måste ge besked om vad som kommer gälla för sjukvården nästa år.

– I de flesta regionerna görs budgeten för 2024 redan nu och om regeringen inte ger klara besked om ytterligare resurser till sjukvården riskerar vi att se omfattande nedskärningar i sjukvården nästa år, sa Ali.

Det är inte bara ökade generella statsbidrag som Vänsterpartiet föreslår i budgeten. Man vill även låta regionerna få använda alla riktade statsbidrag som generella samtidigt som statsbidragen måste indexeras så att de följer kostnadsutvecklingen.

– Det kan verka som byråkratiska förslag men detta är förändringar som skulle göra sjukvården mer effektiv och att vi skulle slippa massor av onödig administration som riktade statsbidrag medför, fortsätter Ali.

Indexeringen av statsbidragen är helt nödvändig enligt Ali. När bidragen inte följer kostnadsutvecklingen så krymper resurserna till sjukvården. Hade statsbidragen indexerats så hade statsbidragen varit 25 miljarder högre. 

– Hade sjukvården haft de resurserna idag hade situationen sett helt annorlunda ut. Då hade vi kunnat prata om satsningar på personal och kvalitet istället för att diskussionen handlar om nedskärningar och kris, säger Ali.

Med generella statsbidrag minskar administrationen i regionerna och mer resurser kan läggas på sjukvården, säger vänsterpartiets Ali Esbati.

För Region Östergötland skulle Vänsterpartiets budgetförslag förändra förutsättningarna för sjukvården i grunden, menar Jessica. Med stärkta statsbidrag och minskad detaljstyrning skulle det kunna satsas ordentligt på fler anställda och bättre arbetsvillkor.

– Det är tydligt att vi i vänstern står på sjukvårdens sida. Det finns inte några genvägar om vi vill ha en fungerande sjukvård. Det krävs fler anställda och de behöver en bättre arbetsmiljö och det är inte gratis och det går inte att spara sig ur den här krisen, säger Jessica.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter