För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Östergötland

Vänsterbudget prioriterar personalen före nedskärningar

Om östgötarna ska ha en fungerande sjukvård i framtiden krävs det rejäla satsningar på personalen. Det är huvudbudskapet i Vänsterpartiets budgetförslag för Region Östergötland som behandlas på kommande regionfullmäktigemöte.

Den svenska sjukvården har sedan flera år befunnit sig i en pågående kris som i grunden består av en strukturell underfinansiering och en undermålig personalpolitik. Detta har resulterat i personalflykt och stängda vårdplatser. Denna utveckling vill Vänsterpartiet vända.

-Vänsterpartiet lägger nästan 200 miljoner på förstärkningar inom personalområdet. Det handlar både om högre löner, bättre arbetsmiljö och en förstärkt bemanningsenhet. Ska vi komma ur den här krisen så går det inte att fortsätta att snåla på personalen, säger Vänsterpartiets ledamot i regionstyrelsen Jessica Eek.

Vänsterpartiets Jessica Eek vill se satsningar på personalen istället för nedskärningar.

100 miljoner vill partiet satsa på höjda löner inom yrkesgrupper som det råder brist på. Man vill också se en låglönesatsning. För de ca 2000 anställda som har de lägsta lönerna vill Vänsterpartiet ge ett extra lönepåslag på i snitt 750 kr per månad.

-Inom flera yrkesgrupper ligger regionen bland de lägsta i landet i jämförelse med andra regioner. Det måste vi komma tillrätta med. Alla som jobbar för regionen ska ha en god arbetsmiljö och en rimlig lön som går att leva på, fortsätter Jessica.

Vänsterpartiet skjuter även till pengar för att ta bort de styrande partiernas förslag om nedskärningar i sjukvården. Detta finansieras dels genom ett förslag på en skattehöjning på 45 öre och en del egna förslag på besparingar.

-Vi har ett extremt dåligt ekonomiskt läge och regeringen har tydligt visat att de prioriterar sänkta bensinpriser och sänkt skatt för höginkomsttagare över satsningar på välfärden. Om inte sjukvården ska tvingas spara hundratals miljoner de kommande åren så måste vi få in mer pengar, säger partiets gruppledare Emil Broberg.

De besparingar som vänsterpartiet föreslår är att man ska avveckla och vara restriktiv med kostnadsdrivande vårdval och upphandlingar. Partiet vill också att den politiska organisationen ska dra åt svångremmen.

-Vi vill se sänkta arvoden, färre heltidspolitiker och ett avskaffande av förmånsbilar till toppolitiker. Det är helt orimligt att när sjuksköterskorna går på sina knän i regionen så beställer de ledande politikerna nya lyxbilar på skattebetalarnas bekostnad. Det är helt galet, fortsätter Emil.

Utöver stora satsningar på personalen gör även Vänsterpartiet satsningar på en förstärkt kvinnosjukvård och förstärkta vårdcentraler i socioekonomiskt svaga områden.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter