För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Kronoberg

Högern skapar problem i vården – men vänstern har lösningar

Hur skulle det bli i Region Kronoberg med vänsterpolitik?

Detta är en ledare av:
Kerstin Wiréhn (V), gruppledare

Sjukvården är en av de allra viktigaste frågorna för väljarna, men jag har svårt att tro att väljarna i Kronoberg är nöjda med Alliansens regionpolitik. Alliansen styr, med stöd av SD, och problemen har verkligen stått som spön i backen. Men inte lösningarna. För att förbättra vården så behöver vi förbättra arbetsvillkoren.

På nationellt håll tvingar högern igenom massiva nedskärningar i sjukvården för att kunna sänka skatten ännu mer för höginkomsttagare. Och vad gör högerstyret i region Kronoberg? De bara tittar på och skickar vidare nedskärningskraven till sjuksköterskorna och läkarna som tvingas jobba ännu hårdare samtidigt som köerna växer. 

Så budskapet till sjukvårdspersonalen i regionen har varit att det ska sparas, men inte hur det ska gå till. Det har lett till minskat antal vårdplatser, patienter som ligger på ”fel” avdelning, tröttkörd personal och patienter som skickas hem för tidigt. Inte ens när vårdpersonalen tar kontakt med media för att larma om situationen så agerar högerstyret. 

Vänsterpartiet anser däremot att det är orimligt att spara på vården, vi behöver öka resurserna istället.

På såväl nationell som regional nivå så har vi lagt förslag, och fortsätter lägga förslag, om ökade resurser för att säkra patientsäkerheten och arbetsmiljön på våra sjukhus och vårdcentraler. Vi behöver fler händer inom vården och det kommer inte att ske utan höjda löner och förbättrade arbetsvillkor.

Utöver kraftfullt agerande för att förbättra situationen på sjukhusen i Växjö och Ljungby så behöver vi dessutom satsa på vårdcentralerna. Där finns den ”närmaste” vården för kronobergarna och om den fungerar bra minskar trycket på akutavdelningarna och sjukhusvården. 

En personalundersökning i Regionen har visat att det finns ett stort missnöje med chefer som detaljstyr och långt avstånd till politikerna. Vänsterpartiet har därför lagt förslag om lokala sjukhusledningar som är nära verksamheten och vi vill ge mer makt och inflytande till personalen, eftersom de vet bäst vad som fungerar i verkligheten. Vi menar att det är dags att regionerna tillsammans med de fackliga organisationerna utvecklar former för ökat personalinflytande och mer demokratiska arbetsplatser i hela Sverige. För vi vet att medarbetarnas kompetens och engagemang är en viktig nyckel för att få till såväl god vård som goda arbetsförhållanden.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter