För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Kronoberg

Röd budget för vården i Kronoberg

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har idag lämnat in ett gemensamt budgetförslag för Region Kronoberg 2024. Förslaget fokuserar på att stärka personalpolitiken och förbättra vården i Kronoberg.

– I januari lade S och V på hälso- och sjukvårdsnämnden ett yrkande om att ta fram en handlingsplan för max 1100 patienter per läkare i primärvården. Förslaget vann gehör och en handlingsplan tas nu fram under 2023. Nästa år vill vi att den genomförs. En annan viktig fråga inför 2024 är arbetsskor. För att kunna utföra sitt jobb ordentligt behöver man rätt utrustning. Ett enigt regionfullmäktige har beslutat att införa av arbetsskor men pengar saknas i år. I vårt förslag går vi från ord till handling och avsätter pengar till införande 2024, säger Kerstin Wihrén (V) gruppledare.

– Vi föreslår bland annat höjd grundbemanning, mer pengar till löner och återinförande av höjt OB-tillägg för alla som jobbar i dygnet runt-verksamhet. Det här är frågor vi drivit länge och kommer fortsätta hålla i tills de blir av. Utan bättre personalpolitik kommer Region Kronoberg inte kunna leverera den vård invånarna förtjänar. Vi sticker inte under stolen med att det kommer bli tufft, det ekonomiska läget är riktigt dåligt, men vi har både vision och vilja för att på riktigt förbättra villkoren för regionens medarbetare, säger Henrietta Serrate (S) oppositionsråd.

Kerstin Wihrén (V) gruppledare

– Vi vill se mindre central styrning och mer tillit till chefer och medarbetare ute i verksamheterna. De måste få bestämma mer själva. Idag upplever många vi pratar med att det är svårt att själva förändra och förbättra verksamheten på grund av många centrala riktlinjer. Schemaläggning, semesterplanering och lönesättning är några exempel som vi ofta får till oss. Det måste ändras om regionen ska bli en attraktivare arbetsgivare. Med bakgrund av allt som hänt kring IVA i Ljungby vill vi också att frågan om lokalt styre både politiskt och tjänstemannamässigt utreds, säger Magnus Carlberg (S) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

• FLER FÖRSLAG I V- OCH S-BUDGETEN

Pensionärsrabatt i kollektivtrafiken ska införas. Ett seniorkort ska tas fram och pensionärer ska ha samma pris på enkelbiljetter som barn och unga har idag.

Pengar avsätts för att införa organiserad prostatacancertestning för män över 50 år.

En antenatalavdelning, dvs. en avdelning specialiserad på vård före födseln, ska införas för att ge bättre och tryggare graviditetsvård i Kronoberg.

• OSÄKERT VILKEN BUDGET SOM VINNER OMRÖSTNINGEN

Debatt och beslut om budget 2024 tas på regionfullmäktige 14–15 juni. Tillsammans har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fler mandat än det moderatledda regionstyret har. För att det moderatledda styrets förslag ska vinna behöver Sverigedemokraterna aktivt stödja det.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter