För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Uppsala

Fler kvinnor missnöjda med vården

Fler kvinnor än män är missnöjda med vården. I alla fall om man ska gå efter vilka som anmäler klagomål till Patientnämnden.  

Varför är det så Britta Dalved, ersättare i Patientnämnden för Vänsterpartiet?

 Förut pratade man om sveda- värk- och brännkärringar. Ibland undrar jag om de föreställningarna om kvinnor lever kvar. Kvinnor söker vård i större utsträckning än män, men det kan också vara så att kvinnor får ett sämre bemötande. Där har vården ett stort ansvar att arbeta med attityder. Bemöt kvinnor med respekt när de söker vård. Se dem inte som gnällmostrar.

Hur påverkar attityder kring kön män?

 Män söker oftare vård för sent. Det i sin tur kan ha sin grund i föreställningar om att en man ska vara stor och stark och klara sig själv.  

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter