För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Uppsala

Krisen på Akademiska kan lösas!

Brist på personal och stängda vårdplatser. Läget på Akademiska är tufft på många håll. Men det finns lösningar. Tillräckliga resurser och en annan personalpolitik skulle göra stor skillnad.

– Man säger att man ska göra fler operationer och hålla fler vårdplatser öppna, men den faktiska produktionen minskar. Skillnaden mellan verkligheten och sagan som de styrande i Region Uppsala lever i blir bara större och större. 

Viktor Waldau är sjuksköterska vid mag- tarm och njurmedicin på Akademiska. Just hans avdelning fungerar bra. Många som arbetar där har gjort det länge och avdelningen har ingen hyrpersonal, vilket är ovanligt idag. 

Men krisen på akutmottagningen på Akademiska har varit en följetong. I korthet handlar det om att många avdelningar saknar vårdplatser och patienter blir kvar på akuten för länge. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har hotat med viten om inte fler vårdplatser öppnas. Region Uppsala har svarat med att bestrida kraven. 

–  Sjukhuset tvingar avdelningar att ta emot patienter som de inte har plats och möjlighet till. Patienter blir liggande i korridorer. Det kan bli ett glapp på flera timmar där ingen vänder en patient med trycksår, de kanske inte får den mat de behöver och om det blir problem så vet man kanske inte hur man ska ta hand om patienten. 

Viktor Waldau är kritisk till hur alliansstyret i Region Uppsala har hanterat situationen. 

–  För det första har man inte använt de styrmedel man har med en fungerande budget, vården har inte fått tillräckliga resurser på länge. Man är nöjd med de saker som görs även om det är uppenbart för alla inblandade att det inte är tillräckligt och i stället för att lyssna på IVO:s kritik väljer man att gå till domstol. 

Nyckeln för att lösa krisen med vårdplatser handlar om att få mer personal för att kunna öppna fler vårdplatser.

– Då måste man få personal att stanna och öka attraktiviteten i att jobba på vårdavdelning. Det är dåliga löner överlag i vården och arbetet på vårdavdelningarna anses oftast ha lägst status. Det gör att erfarna söker sig någon annanstans. 

Viktor Waldau är sjuksköterska vid mag- tarm och njurmedicin på Akademiska

Ofta blir det en negativ spiral där personal slutar och problemen på en avdelning växer vilket i sin tur leder till att ännu fler slutar, eller inte ens vill söka sig dit. 

–  Om man gör sin praktik och ser att ens handledare har jobbat i ett halvår och gråter efter varje arbetspass vill man så klart inte söka sig dit. 

Ibland talas om privatiseringar för att komma till rätta med problemen i vården. Region Uppsala har startat upphandlingar för viss vård på Akademiska. Men Viktor Waldau är skeptisk: 

 –  Privatiseringar är en dyr lösning och leder till ett uppdelat vårdsystem som fungerar sämre. Det märkte vi särskilt under covid. Dessutom är ett av problemen att vi redan nu har för lite personal. Det är samma personal vi konkurrerar om med de privata vårdgivarna.

Han framhåller att tillräckliga resurser är det enskilt viktigaste för att lösa krisen i vården och kunna rekrytera och behålla personal. 

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter