För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Uppsala

”Tydligt att det finns en orättvisa i folkhälsa”

Bryt ensamhet och inrätta en jämlikhetskommission. Nu ställer Vänsterpartiet krav för mer jämlik folkhälsa. 

Nyligen publicerades rapporten Liv och hälsa som bygger på frågor till invånare i Uppsala län. Studien tar bland annat upp tandhälsa, kostvanor och mående. Det syns skillnader mellan olika delar av länet.

– Boende i Älvkarleby och Heby skattar sin hälsa lägre jämfört med boende i mer välmående delar av länet. Det är tydligt att det finns en orättvisa när det gäller folkhälsa, säger Neil Ormerod, regionråd för Vänsterpartiet. 

Ekonomi och livsvillkor påverkar hur vi mår. På senare år har de ekonomiska klyftorna i samhället växt och det har också gjort att skillnaderna i hälsa och mående blivit större. 

– Här har vården ett ansvar att arbeta kompensatoriskt. Vänsterpartiet har länge drivit på för hälsosamtal för olika åldersgrupper. Nu är det på gång att införas för 40-åringar. Det är positivt.

På sikt tror han att vården behöver bli mer jämlik: 

– Resurserna har genom vårdval koncentrerats till privata vårdcentraler i centrala Uppsala och de södra delarna av länet. I de norra delarna av länet och i fattigare delar av Uppsala kommun är det inte lika lönsamt att bedriva vård, men det är där behoven är som störst.

Neil Ormerud

Kvinnor mår också något sämre än män. Det finns ett starkt samband mellan ett stort ansvar för hemarbete och barn och dåligt skattad hälsa och psykisk ohälsa. Betydligt fler kvinnor än män uppger att de lägger 21 timmar eller mer i veckan på hemarbete.

Vänsterpartiet har föreslagit en jämlikhetskommission i Region Uppsala.

– Det finns många typer av ojämlikhet. Klass och kön är två faktorer, men vi vet också att till exempel hbtq-personer generellt har sämre skattad hälsa, likaså personer som utsätts för rasism. En kommission skulle kunna studera det mer systematiskt och ta fram förslag för ökad jämlikhet som är anpassade till vårt län.

Neil Ormerod tycker också det är oroande att många känner sig ensamma.

– Mer än var femte person över 70 år upplever i någon mån ensamhet och isolation, bland unga vuxna är det nästan 40 procent. Det finns studier som visar att hälsoeffekterna av att bryta isolation kan vara större än att sluta röka. Vi vill att Region Uppsala ska ta fram en strategi för att motverka ofrivillig ensamhet.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter