För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Blekinge

Dagens tandvård- En klassfråga

Text: Bo Persson

Att ha tillgång till bra tandvård är viktigt för individens hälsa, och ska inte begränsas av hur dyra behandlingar man har råd med. Därför tycker Vänsterpartiet att ett verkligt högkostnadsskydd i tandvården så som i den vanliga sjukvården måste införas.

Ända sedan tandvårdsmarknaden avreglerades har tandvården blivit dyrare. Vilket är en konsekvens av den decennier långa urholkning av välfärden som drabbat samhället. Den ökade kostnaden för undersökning och behandling har fått konsekvensen att de som tjänar minst besöker tandläkaren mer sällan eller helt avstår från tandläkarbesök.

Många unga vuxna slutar att besöka tandvården när de inte längre har tillgång till avgiftsfri tandvård. Tandvård har blivit en klassfråga och många låginkomsttagare och andra ekonomiskt utsatta grupper väljer bort tandvård för att de inte har råd.

Tack vare Vänsterpartiet höjdes åldersgränsen för fri tandvård till 23 år från 2019. För personer mellan 23 och 29 år och för de som har fyllt 65 år fördubblades tandvårdsbidraget till 600 kronor. För vuxna mellan 30 och 65 år höjdes det till 300 kronor.

Men mer måste göras för en mer jämlik tandvård. Det är hög tid för nästa stora sociala reform ett riktigt högkostnadsskydd i tandvården.

Vänsterpartiets utgångspunkt är att alla ska ha råd med friska tänder. Precis som att man kan gå till sjukvården oavsett om man är rik eller fattig så ska man kunna gå till tandläkaren. Det ska inte synas i munnen hur mycket man har i inkomst.

Bo Persson

Dagens högkostnadsskydd inom tandvården gäller kostnader som under en tolvmånadersperiod överstiger 3 000 kronor, och som högst motsvarar respektive åtgärds referenspriser. Det är endast 50 procent av kostnaden som överstiger 3 000 kr och 85 procent av den kostnad som överstiger 15 000 kr som ersätts. Vilket är ett system som gör att även patienter med relativt bra inkomst tvingas avstå från vissa typer av behandlingar, på grund av för höga kostnader. Inom öppenvården har man däremot ett högkostnadsskydd på 1 300 kr, vilket fungerar som ett tak på hur mycket man behöver betala i vårdavgifter under en tolvmånadersperiod.

Vänsterpartiet vill att tandvården i Sverige ska ha en högre jämlikhet och förbättrad tillgänglighet, vilket kommer att föra med sig en bättre generell tandhälsa i befolkningen.

En god tandhälsa förebygger allvarlig infektionssjukdom med risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, samt allvarliga tandsjukdomar och behandlar vanligt förekommande tandbesvär i syfte att lindra smärta eller öka funktionalitet.

Vänsterpartiet förslag innebär att högkostnadsskyddet skulle se mer ut som det inom öppenvården. Vilket skulle innebära 100 procent av patientens kostnader som översteg pristaket under en tolvmånadersperiod och som högst motsvarar respektive åtgärds referenspris, skulle subventioneras.

Vinsterna med denna reform skulle bland annat vara ett mer enhetligt system, vilket skulle vara mer lättförståeligt. Tandhälsa skulle genom denna reform bli en del av den universella svenska välfärdsmodellen och skulle tveklöst innebära en progressiv landvinning. Där man inte längre måste välja behandling efter plånbokens tjocklek och alla skulle få råd att prioritera sina tänder, och vinsten skulle bli en bättre folkhälsa och minskat onödigt lidande.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter