För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Blekinge

Sänk politikerlönerna i Blekinge!

Text: Henrik Holmkvist

Lokala politikers arvoden utgår allt som oftast från arvodet som en riksdagsledamot har. Sen får den lokala politikern en procent utav det. Ofta ser man att kommunal och regionråd har ut mellan 90-100 %. Ordföranden i nämnder och styrelser brukar ligga på ca 30-60%. Så jag konstaterar att vara heltidspolitiker i kommun och region kan vara ett synnerligen välbetalt arbete. Jag vet att många av dessa arbetar hårt och har ett krävande och utsatt arbete. Men det är det många i samhället som har, utan att
tjäna dessa fantasisummor.


Vi i Vänsterpartiet tror på en bred demokratisk styrning av samhället. Folkvalda representanter måste ha möjlighet att utföra sitt uppdrag. Men att utgå från ett så högt grundbelopp som en riksdagslön är förkastligt. När det var dags för Regionfullmäktige att sätta förutsättningarna för denna mandatperioden så presenterade Vänsterpartiet ett förslag om att grundbeloppet istället skulle utgå från ett prisbasbelopp (52 500kr för 2023) istället för ett riksdagsarvode (71 500 kr för 2022). Förslaget röstades ner med ett rungande NEJ.


Ingen representant från något annat parti var beredd att sänka sin eller sina partikamraters ersättningar.
I en tid där allt fler kämpar med skenande kostnader så hade jag önskat att politikerna i Region Blekinge hade kunnat visa solidaritet och anpassa även sin mun efter massäcken. Det är inte så att vi vill beröva våra folkvalda på allt dom äger och har. Utan vi tycker att det är lämpligt att man arbetar för en mer verklighetsförankrad lön. 52 500kr/månaden är fortfarande en lön som många bara kan drömma om.
Inom mitt parti så har vi valt att hantera detta på följande sätt.


Vi tycker inte att politiker ska leva i en egen verklighet långt från vanliga medborgare. Därför har Vänsterpartiets kongress beslutat att förtroendevalda ska betala in en del av sitt arvode till partiet. Huvudregeln är att arvoden som efter skatt överstigande 45 procent av ett prisbasbelopp betalas in till respektive nivå, vilket betyder att varje ledamot behåller 31 950 kronor per månad efter skatt under 2022.

Detta gäller samtliga förtroendevalda Vänsterpartister, från partiledare till fritidspolitiker. Ingen Vänsterpartist i Blekinge är i närheten av att behöva betala partiskatt. Det är dock viktigt att komma ihåg att de allra flesta politikerna i Sverige inte tjänar några stora pengar på sitt engagemang, utan ställer upp ideellt eller för låga ersättningar. De har vanliga jobb och är aktiva i kommun- eller regionpolitiken på sin fritid, för att de brinner för att göra samhället bättre.

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter