För rättvisa och välfärd

|

2024

|

Blekinge

Lön, inte applåder

Text: Agneta Johansson

Ett stort fång av rosor. En applåd till våra trogna soldater vid frontlinjen för Covid-19. Hjältar utan krav, som varken syns eller hörs. Har lägst betalt för utfört arbete med högsta ansvar, vårt liv. 

Hälsoförhållandena har förändrats mycket under de senaste decennierna. Dessa förändringar ställer i sin tur vissa krav på medicinsk personal avseende stresstålighet, flexibilitet och förmåga till ett gott bemötande. Det finns undersökningar som visar tydligt på arbetsmiljön- och hälsoproblem inom sjukvården. Den största anledningen till utbrändhet bland sjukvårdspersonalen som pekas ut under lång tid är överbelastning. Arbetsvillkoret kännetecknas med enorma mängder av ansvarsområdet, med fler uppgifter som ska genomföras på kortare tid. Samtidigt som personalen ska vara så närvarande som möjligt för patienter och deras anhöriga. Personalens ohälsa kan i sin tur såväl påverka vårdkvaliteten, patientsäkerheten och verksamhetens effektivitet. Det finns många forskningar som beskriver hur arbetsrelaterade krav kan ha en negativ påverkan på personalens hälsa, men det finns betydligt mindre forskning kring hur positiva faktorer kan påverka personalens hantering av utmanande situationer. En av de viktigaste positiva faktorerna är lönesättningen. Det är klart att om arbetsbelastningen ökar och nya arbetsuppgifter tillkommer bör det vara dags att höja lönen.

Inte klappa, införa mer kurser, anlita analytiker eller utredare som ska för hög peng undersöka, analysera eller föreläsa för de hur dem ska arbeta, tänka eller prioritera. Det vet dem redan. Nu är det dags att de som har största ansvar för vår hälsa, för vår framtid, de som utan tvekan riskerar med sin egen hälsa och tar steget fram för DIG, MIG och OSS får det dem förtjänar. Betalt för det dem gör. Sjukvårdspersonalen förtjänar att få rätt betalt för jobbet de utför. 

Agneta Johansson

Duktiga idrottare får ordentligt betalt för att dem underhåller oss. Duktiga sjukvårdspersonal får applåder för att de räddar vårt liv, för att de tar hand om vår hälsa. Nio av tio sjuksköterskor och undersköterskor utbildar sig till sjuksköterska i syfte att arbeta med att hjälpa människor och upplever detta som meningsfullt. Varför sjuksköterskor väljer att lämna sin arbetsplats eller väljer att helt sluta som sjuksköterskor beror på många olika faktorer, såsom överbelastning, utbrändhet och låga löner. Det är dock dags att förstå att inget av de föreslagna förbättringsinsatserna har hjälpt hittills.  Det har gått alldeles för långt för att personalen enbart ska nöja sig med olika lockelser sådana som exempel externa utbildningar.

Höj lönen för ordinarie personalen, skapa och ge bättre arbetsförhållanden och sänk veckoarbetstiden. Detta är tydliga exempel på lösningar som kan hjälpa och bygga ett säkrare, mer hållbar och stabil sjukvård. 

Det är så en arbetsgivare som är mån om sina anställda bör agera.  

Dela artikeln

Facebook
Twitter
LinkedIn

Engagera dig

Det är bara tillsammans som vi kan bygga en sjukvård som är jämlik och fungerar för oss alla. Engagera dig i Vänsterpartiet du också!

Fler nyheter